Rada města vydává stavební uzávěru na Jestřabovsku

Rada města Slatiňany projednala na 82. schůzi dne 10. 7. 2017:

ing. Ivo Vodehnal a Ing. Lenka Havrdová ustoupili od navrhované schůzky s RM, ing. Vodehnal toto sdělil p. Starostovi a předložil nepodepsané požadavky ve 3 bodech, které RM bere na vědomí

zároveň RM vydává opatření obecné povahy č. 18/2017 – územní opatření o stavební uzávěře. Hlasování: pro 5 hlasů, zdržel se 1

V novém územním plánu 2012 již tato lokalita není určena k žádné zástavbě, avšak ten ještě nenabyl platnosti, proto město řeší situaci závěrou.

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.