Rada schválila vybudování chodníku v parčíku pod kostelem

morový sloup u Kostela - Slatiňany

Rada města schválila zřízení cesty na části pozemkové parcely č. 614/1 v  k.ú. Slatiňany k  rodinnému domu č.p. 38 za  podmínek, že cesta bude v  souladu s okolním terénem, tedy s žulovým povrchem a zpevnění bude provedeno v rozsahu situačního nákresu.1

Konkrétně jde o vybudování přístupu ze soukromého pozemku na městský chodník, přes městský pozemek (trávník). Jde o krátký chodník, na který se nelze dostat vozidlem. Náčrt je součást žádosti a je tedy ve vlastnictví žadatele, nikoli města2, proto ho zde město nemůže jen tak nechat zveřejnit.

  1. https://www.slatinak.cz/rada-mesta-slatinany-projednala-na-124-schuzi/[]
  2. e-mail: Dne 11.05.2022 v 14:39 Josef Prokš, Ing. napsal[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.