Rada vybrala dodavatele nahrávacího zařízení pro zasedání města

Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení zvukově- -hlasovacího záznamového zařízení II“, Rada města vybrala jako dodavatele společnost MINISTR SYSTEMS s.r.o. s nabídkovou cenou 349 690 Kč vč. DPH.1

Zakázka spadá pod dotační titul „Otevřené a přitažlivé město“, kterým bude uhrazeno 300 000 Kč, zbývající částka bude pokryta rozpočtem města.1

  1. Rada města Slatiňany projednala na 120. schůzi – slatinak.cz[][]

Odkaz: Ozvěny 2022/4

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.