Téma: Recyklační linka na stavební odpad se plánuje u cukrovaru

Společnost TIS-CR s.r.o. z Chrudimi (má provozovny na Májově a v Mostu1) připravuje v areálu u Cukrovaru vybudovat drtící linku na stavební odpady.

Společnost TIS-CR s.r.o. se zabývá projekční, výrobní, montážní a inženýrskou činností. Mimo jiné v současné době nabízí komplexní služby v oblasti dopravy sypkých materiálů, a to zejména v energetickém a zemědělském průmyslu. Snahou společnosti je neustále vylepšovat a rozšiřovat své služby.2

Záměrem investora je ve stávajícím areálu mezi cukrovarem a vlečkou umístit stacionární recyklační linku na využívání a recyklaci stavebního odpadů ze stavební činnosti, demolic a terénních úprav, tedy tedy beton, cihly, tašky a keramické výrobky a jejich části a ostatní směsné stavební a demoliční odpady.2

Plánovaná kapacita recyklační linky je 80 000 t/rok. Provoz recyklační linky je předpokládán občasný v rámci celého roku, max. 8 hodin/den, 1 600 hodin/rok. Zpočátku se předpokládá zpracování o kapacitě cca 40 000 t/rok, cca 200 t/den, a provozem zařízení drtící linky cca 4 hodiny denně. Provozní doba nesmí být v noci (tedy příjem mimo 22-6h a manipulace s odpady nesmí probíhat od 18 do 6h a o víkendech).2

Tato drtička stavebního odpadu bude přijímat stavební odpady a materiály od vlastní firmy nebo převzaté od jiných právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, případně obcí.2

Vjezd bude z bývalé státní silnice II/324 přes bránu se závorou společnou pro celý areál společnosti Cerea a.s a mostovou váhu, kde budou vozidla při vjezdu do areálu vážena. Doprava je uvažována v maximálním počtu 17 nákladních vozidel a dvou osobních za den.2

Zpracování odpadu: Přijímané odpady budou ukládány na stanovené shromažďovací místo na manipulační asfaltové ploše. Po nashromáždění potřebného množství (cca 250 t) bude stavební odpad mechanicky zpracováván, tříděn a drcen na příslušném strojním zařízení. Nadrcený materiál propadává na pásový dopravník a postupuje dál do třídícího zařízení. Materiál je po nadrcení roztříděn na jednotlivé zrnitostní frakce. s drtícím výkonem ve výši 50 t/hod.2

Materiál určený k drcení (max. 500 mm) je dávkován kolovým nakladačem do násypky drtiče o objemu 1 m 3 . Pohon zařízení je naftový – spotřeba paliva při maximálním výkonu činí 25 l/hod.2

Jako administrativní a provozní zázemí bude sloužit stavební buňka, která bude umístěna na západní straně areálu po levé straně od vjezdu do areálu. Vodovod připojen nebude, pro obsluhu bude k dispozici chemické WC.2

Provoz bude na hranici prašnosti a hlučnosti, avšak normy by měl splňovat. Manipulační plochy, komunikace a skládky bude obsluha v období suchých a prašných dnů zkrápět užitkovou vodou.2

Předpokládaný termín realizace stavby je červenec 2022.2

  1. Pracoviště Most – Průběžná 3182 – 343 01 Most[]
  2. Oznámení podle přílohy č. 3 zákona EIA (Environmental Impact Assesment = Hodnocení vlivů na životní prostředí): Recyklační linka stavebního odpadu Slatiňan; Radek Píša; Pardubice; ze dne 4. 5. 2022; Archivní číslo: SMLZ-003-01-2022[][][][][][][][][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.