Téma: Sběrný dvůr Slatiňany

Zajišťuje Recykling, a.s. provoz u nádraží

Ceník a otevírací doba – Slatiňany | Recycling – kovové odpady

Občané Slatiňan zde mohou odevzdávat

  • plasty, sklo
  • směsný odpad
  • pneumatiky
  • elektroodpad

Otevírací doba od 7/2020:1
Po-Pá 7:30-16
St 7:30-18 (od 15. 11. do 15. 3. 2023 do 16h)23, zavřeno během vánočních prázdnin4
So 7:30-125

Pro posouzení uvádíme obvyklé průměrné roční množství nejčastěji dovážených druhů odpadů za domácnost. U většího množství odpadu bude od občana, který odpad do sběrného dvora přinese, prokazován původ odpadu. Nebezpečné složky komunálního odpadu: olej a tuk – 10 kg, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice – 10 kg,  rozpouštědla – 10 kg, kyseliny – 5 kg, zásady – 5 kg, pesticidy – 10 kg,  detergenty – 10 kg a fotochemikálie – 5 kg
Odpady ostatní: pneumatiky – 4 ks, objemný odpad – 300 kg, již nepoužitelné oděvy  a textilní materiály – 100 kg, biologicky rozložitelný odpad – 30 kg  na jeden svoz, v období od 1. 11. do 31. 3. neomezeně (přednostně využívat kompostárnu ve Škrovádu), dřevo – 200 kg, zemina a  kameny – 100 kg a vyřazené elektrické a elektronické zařízení (televize, počítače, rádia, pračky, lednice, sporáky, vysavače a další elektrospotřebiče) – neomezeně, jedná se o zpětný odběr.

  1. Ozvěny 1/2021: Odpady v roce 2021[]
  2. Rada města Slatiňany projednala na 128. schůzi – slatinak.cz[]
  3. hlášení MR 17/10/2022[]
  4. Slatiňany | Recycling – kovové odpady 22/11/2023[]
  5. Ozvěny 2/2024[]

Téma

Návrh

Událost

Odkaz: www.kovove-odpady.cz/slatinany

Odkaz: P.Víšková: Využívání sběrného dvora u vlakového nádraží
Průměrné roční množství odpadu na domácnost – Ozvěny 8/2018

Odkaz: *1 Hlášení 29.5.2020

Odkaz: *2

xyz_smap = 1

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.