Téma: Regulační plán pro Slatiňany z roku 1890

Prvním doložitelným návrhem v oblasti regulačních plánů byl dílčí návrh Františka Schmoranze st. na úpravu budoucích staveb při chrudimsko-brodské silnici ve Slatiňanech od knížecího dvora až po hostinec a
pivovar z roku 1882.*1

Další urbanizační pokus pochází z pera Jana Schmoranze z roku 1885, kdy vytvořil novou ulici (dnes Spojovací), která protnula zástavbu u řeky
Chrudimky.

O celkovém regulačním plánu se začalo jednat 3. června 1889 na zasedání obecního zastupitelstva a důvodem bylo nařízení okresního zastupitelstva, které vyžadovalo vypracování takovéhoto plánu. Na konci 19. století
Slatiňany, stejně jako mnoho dalších obcí, zažívaly velký stavební rozmach a zastupitelé si uvědomovali, že je třeba ho nějakým způsobem regulovat.

Nakonec Jan přijal nabídku na tvorbu regulačního plánu za 120 zl. a termín byl stanoven do konce roku 1889. Regulační plán byl předložen 14. února 1890.

Dne 12. září 1890 byl regulační plán odeslán ze schůze zastupitelstva k vyššímu schválení na okresní zastupitelstvo. V novém regulačním plánu Jana Schmoranze byly narovnány všechny původní polní cesty, ze kterých měly vycházet budoucí ulice. Staré ulice byly rozšířeny většinou na šířku 9 metrů a byly jim upravovány rohy, aby nebyly kolmé a dobře jimi projížděly vozy.

Regulační plán od Jana byl určující pro stavby ve Slatiňanech po dobu 30 let.

Ve druhé polovině dvacátých let 20. století začalo zastupitelstvo zvažovat přebudování a nový regulační plán. Dílčí úpravy probíhaly dalších deset let a úplně nový regulační plán byl vytvořen až v roce 1938 Vincencem Jíčinským.

2 komentáře u „Téma: Regulační plán pro Slatiňany z roku 1890“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.