Téma: Rekonstrukce běžecké dráhy ve Spartaku

Město připravuje rekonstrukci škvárové běžecké dráhy na tartan, což je už mnohaletý požadavek atletického oddílu. Konkrétně připravuje šestidráhu s cílovou osmidráhu, propustný tartan.

předpokládaná cena rekostrukce bude 12 – 14 mil, projekt kolem 250 tis. Kč1


Rada města vybrala společnost Sportprojekta Praha, s.r.o. na vypracování projektové dokumentace rekonstrukce atletického oválu a přilehlých sportovišť. Projektová dokumentace by měla být dokončena nejpozději v průběhu května 2021.

Po vyhotovení projektové dokumentace bude možné podat žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu, která vypsala dotační titul, a lze získat až 70 % požadovaných finančních prostředků.

Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci 400 m dlouhého oválu o 6 drahách s cílovou osmidráhovou rovinkou s umělým vodopropustným polyuretanovým povrchem a zároveň bude obsahovat rekonstrukci povrchu pro diskařský sektor a dohodiště pro vrh koulí. Celkové odhadované náklady na stavební realizaci činí 11 mil. Kč.2

  1. Zasedání zastupitelstva – prodej obecních pozemků a pojmenování nové ulice za benzínkou []
  2. Ozvěny 3/2021[]

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.