Rekonstrukce běžeckého oválu zatím čeká na dotaci, bude ale profesionálnější

Žádost o dotaci na rekonstrukci atletického oválu (hlavně změnu škvárového povrchu na tartanový) u Národní sportovní agentury se v roce 2021 nakonec nestihlo podat. Nakonec se nic nestalo, protože kvůli rozpočtovému provizoriu byla tato výzva stejně zrušena a peníze (snad) převedeny na další rok, na který už je město připraveno1.

Jedním z důvodů zdržení byla také dodatečná změna projektu z 6-dráhy2 na 8-dráhu, která umožní konat zde i profesionální závody i kdyby měla být o rok či dva později.

Tato změna, která se promítne i do nákladů (ca. o 2 miliony) byla v atletickém oddíle dosti diskutovaná a došlo se k závěru, že do budoucna osmi-dráhu oddíl chce. Původně zvažovaná a dvoufázová stavba, kdy by se připravila levnější šesti- dráha a později by se rozšířila, byla vyhodnocena jako nereálná podobně jako se postavila hala z důvodu financí menší, než bylo plánováno a teď nám to roky vadí (nedá se v ní postavit standardní hřiště na futsbal, není kam dát sezení pro hosty), ale rozšíření je teď nereálné3.

  1. místostarosta Stanislav Šťastný na výroční schůzi Spartaku 22/6/2022 a na zastupitelstvu[]
  2. Rekonstrukce běžecké dráhy ve Spartaku – slatinak.cz[]
  3. Zdeněk Jirásek na výroční schůzi Spartaku 22/6/2022[]

Jeden komentář u “Rekonstrukce běžeckého oválu zatím čeká na dotaci, bude ale profesionálnější”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.