Návrh: Rekonstrukce elektroinstalace v městské mateřské škole

Na základě revizní zprávy měla být v roce 2019 provedena I. etapa opravy elektroinstalace v MŠ a v roce 2020 je plánována II. etapa. Akcí je pověřena ředitelka školy za úzké součinnosti městského úřadu Slatiňany.

Jedná se o kompletní výměnu elektroinstalace v celém objektu MŠ,
která je vedena v hliníku na základě požadavku revizní zprávy.*1

Celá akce byla přesunuta z roku 2019 z důvodu řešení havarijního stavu kanalizace objektu na rok 2020.

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.