Návrh: Rekonstrukce Klášterní ulice (od Tyršovy po Švermovu, případně až k nádrži u nádraží)

Tato rekonstrukce se zatím nepřipravuje, ani není v plánu investičních akcí (strav 2020).  Nicméně zde budeme sbírat informace pro dobu, až se začne připravovat.

Šířky včetně obrub jsou poblíž křižovatky s Tyršovouseverní chodník: 1,6 m, vozovka 5,4 m a jižní chodník 1,7 m.


V roce 2021 je též plánována stavební úprava části ulice Klášterní s cílem navázat na již provedenou dílčí realizaci z roku 2018.

Na základě seznámení občanů se situačním výkresem a vznesených podnětů a připomínek, za které občanům děkuji, byl návrh upraven a následně odsouhlasen Radou města k jejímu projekčnímu dokončení. Následně bude probíhat proces stavebního povolení, kde příslušným povolovacím orgánem bude speciální stavební úřad v Chrudimi. Plánovaná úprava ulice je kryta schváleným rozpočtem.1

  1. Ozvěny 3/2021[]

2 komentáře u „Návrh: Rekonstrukce Klášterní ulice (od Tyršovy po Švermovu, případně až k nádrži u nádraží)“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.