Rekonstrukce šišáku se odkládá do příštího roku kvůli vytíženým stavebním firmám. O symbolu města dosud není rozhodnuto.

Záměrem Rady města bylo v letošním roce vyprojektovat a realizovat rekonstrukci kruhového objezdu, která spočívá v odstranění masivních obrubníků a vytvoření nového povrchu v určitém sklonu, dále pak provedení přeložky veřejného osvětlení více do středu včetně pořízení nových lamp a úpravě zeleně.

V květnových Ozvěnách jsme též požádali spoluobčany, aby v případě zájmu zaslali návrhy na symbol, který by mohl být umístěn do středu objezdu. Do dnešní doby jsme obdrželi celkem 3 návrhy. O symbolu dosud Rada města nerozhodla, jelikož jsme velmi limitováni omezeními ze strany Policie ČR, kdy dle jejich vyjádření použitý materiál musí být snadno deformovatelný (tj. nelze použít kámen, dřevo ani kov). O podobě symbolu bude vedena na Radě diskuse.

Ačkoliv byly projekční práce stavebních úprav objezdu včas dokončeny, tak vzhledem k zdlouhavosti ve vyjádření ústředních orgánů došlo ke zdržení povolovacího řízení.

V okamžiku získání všech kladných vyjádření Rada města vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele, do kterého se bohužel nepřihlásil žádný uchazeč o zakázku z důvodu nedostatku kapacit. Rada proto na svém jednání rozhodla o opětovném vypsání výběrového řízení s tím, že vhledem k uplynulému času lze rekonstrukci realizovat v jarních měsících roku 2021 s tím, že stavební práce budou probíhat bez výrazného omezení dopravy. Následně po dokončení stavebních úprav by došlo k osázení novou zelení a případně k umístění ozdobného prvku.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.