Návrh: Rekonstrukce topení v městské školce

Název projektu: MŠ Slatiňany-Modernizace TZB; Stručný popis projektu
Stavební úpravy a výměna TZB; Projektová kancelář SONET Building s. r. o., Hlinsko; Finanční rozpočet projektu 12.103.700,- Kč vč. DPH; Plánovaný termín zahájení projektu 5 – 8 / 20211


Hodnotící komise konstatovala, že nejnižší nabídkovou cenu ve výši 7 127 200 Kč předložila společnost VIKTORSTAV s.r.o.2


Aktuálně (2019) je školka vytápěna individuálními tepelnými čerpadly vzduch-vzduch, tzv. invertory. Tato čerpadla jsou již po asi 8 letech provozu dosloužilá a uvažuje se o jejich výměně anebo nahrazení jiným způsobem vytápění a to v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí elektroinstalace.

Způsob vytápění z hlediska efektivnosti jsme posuzovali včetně možného plynového topení a s projektantem a vedoucím OVŽP jsme nakonec došli k závěru, že nejlepší způsob týkající se provozu a možnosti získat dotační titul je vytápění pomocí tepelného čerpadla, což následně schválila Rada Města. Projektovou dokumentaci zpracovává společnost SONET Building s.r.o. Po vyhotovení dokumentace bude na danou akci podána žádost o dotaci z prostředků EU. Žádost nejpozději do 3.2.2020.*1

Teď se tam topí elektrikou a chceme to předělat, aby tam byla kotelna a teplo skrze „vodu“ se hnalo do tříd.*2


doplněno 13/2/2021

Na 12. zastupitelstvu zazněl dotaz ohledně plánované rekonstrukce MŠ s tím, zda zároveň s kompletní rekonstrukcí elektroinstalace a výměny otopného systému též nerekonstruovat vodoinstalaci a odpady.
Bylo vysvětleno, že v rámci rekonstrukce koupelen byla vyměněna vodoinstalace. Zároveň zřizovatel školy nemá povědomí o havarijním stavu odpadů. V případě, že by v rámci plánované akce byly ještě kompletně rekonstruovány odpady, znamenalo by to dlouhodobé uzavření MŠ, což je nepřijatelné jak pro rodiče dětí, tak zároveň pro zřizovatele, jelikož by nebyl schopen po tak dlouhou dobu zajistit náhradní prostory. I tak je již naplánována investiční akce stavebně a časově náročná a pod přísnými podmínkami dotačního titulu. Do budoucna budou odpady postupně měněny v okamžiku jejich dožilosti a kontextu s dostupnými finančními zdroji.3

 

  1. úřední deska MU Slatiňany 24.2.2021[]
  2. Rada města 27.1.2021[]
  3. zápis z 12. zastupitelstva v Ozvěny 2/2021[]

Událost

Odkaz: *1 místostarosta emailem + zápis z RM (Ozvěny)

3 komentáře u „Návrh: Rekonstrukce topení v městské školce“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.