Návrh: Rekonstrukce Tyršovy ulice

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

Projektová dokumentace na ul. Tyršova, Slatiňany – úsek A se plánuje na srpen 2024; Rozpočet projektu 400tis.1


Projekt by se měl dělat v roce 2023 a je na něj v rozpočtu 1,6 mil. Kč.2


Projekt se bude připravovat v roce 2020 2021 3.

RM souhlasila zadat vypracování koncepční studie na akci „Stavební úpravy ulice Tyršova, Slatiňany“ společnosti HIGHWAY DESIGN, s.r.o. za částku 145 000 Kč bez DPH.4

Současně připravovaný generel dopravy a parkování bude jedním z podkladů pro řešení studie, která bude daleko podrobnější než ten náš zadaný generel. Studie už bude řešit konkrétní umístění parkovacích míst, kontejnerů a zároveň už to bude podklad pro jednání s odborem dopravy a policií ČR a projednání s občany. Takže se to vzájemně doplňují.5

 

  1. https://slatinany.imunis.cz/edeska/file?id=48902[]
  2. Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2023 – slatinak.cz[]
  3. Ozvěny 2/2021[]
  4. zápis 105 RM[]
  5. místostarosta Stanislav Šťastný 30.9.2021 emailem[]

2 komentáře u „Návrh: Rekonstrukce Tyršovy ulice“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.