Téma: Rekonstrukce VO v části TGM za úřadem směrem na Chrudim

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

Byl schválen záměr a situační výkres realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v severní části ulice T.G.M., typ svídla iGuzzini A1-V15 typ WOW a dvoustupňové stožáry KOOPERATIVA dle situačního výkresu ze září 2019.

Nová svítidla jsou na výkresu níže označena písmenem A. Bude instalováno 15 stožárů a 16 svítidel. Původní svítidla se zruší.


3/4/2022

Rada schválila zadávací podmínky a zadávací dokumentaci veřejné soutěže na výběr dodavatele akce „Stavba veřejného osvětlení v části ulice T. G. Masaryka ve Slatiňanech“. Prostředky vyčleněné v rozpočtu města na tuto akci jsou ve výši 1 700 000 Kč s DPH. 1

  1. Rada města Slatiňany projednala na 120. schůzi – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.