Rekonstrukce vodovodu na 3/4 roku změní složení vody ve Slatiňanech

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

Kvůli rekonstrukci potrubí poteče z kohoutků dočasně měkčí voda.

Ve Slatiňanech máme normálně dvojí pitnou vodu:

  • Do Škrovádu a Kunčí se dodává tvrdá podzemní voda z Podlažic (nad 3 mmol/l). Sice je chutnější na pití čerstvá, ale zase už ne tolik třeba na čaj. Mnohem více se nám zanášejí boilery, kotle a rychlovarné konvice, kterou my třeba odvápňujeme 2x do měsíce, zatímco když jsme bydleli na Středu, stačilo ji odvápnit 2x do roka1
  • Do Slatiňan a Trpišova naopak teče měkká povrchová voda z Křižanovic, do která se ve vodojemu u bývalé Černé brány v Kaštance doplňuje podzemní voda z Podlažic (případně Klešic či Markovic), čímž vzniká měkká až středně tvrdá (1,5 – 2,5 mmol/l).2
úpravna vody Monaco – rozvody pro likvidaci kalu

V půlce listopadu byla započata oprava ocelového potrubí o průměru 0,5 m z Podlažic do Slatiňan v délce 11 km, která je naplánována až do konce srpna 2021. V důsledku výpadku podzemní vody z Podlažic „změkla“ voda ve Slatiňanech na  1,0 – 1,5 mmol/l.  

Jedná se o největší investiční akci v historii VAK Chrudim3 Původní potrubí je z roku 1968, kdy se budovala první etapa Východočeské vodárenské soustavy, která propojuje oblast Chrudimska, Pardubicka, Královéhradecka a Náchodska. Celkem je prostřednictvím této soustavy zásobeno přes 500.000 obyvatel v daném regionu. Smyslem je dodávat v případě potřeby vodu z míst s jejím přebytkem (Chrudimsko a Náchodsko) do míst s jejím nedostatkem (Pardubicko a Královéhradecko). Z oblasti Chrudimska tak může být zásobeno asi 300.000 obyvatel, což z příslušné části vodárenského přivaděče vytváří strategickou infrastrukturu. Oprava spočívá ve vložení plastové trubky do ocelového potrubí, čímž se výrazně prodlouží jeho životnost. Předpokládané investiční náklady činí cca 125 mil. Kč. MZE ČR přispělo dotací ve výši 60 % 4, ostatní bude dofinancováno vlastníkem infrastruktury VAK Chrudim. Zhotovitelem je firma ZEPRIS s.r.o. Praha.5 Chrudimské vodárny mají připravenou projektovou dokumentaci také pro druhou etapu rekonstrukce páteřního přivaděče mezi vodojemem Slatiňany a vodojemem v Mikulovicích 6. Akce je součást rekonstrukce vodárenské infrastruktury východních Čech, která by měla probíhat asi 25 let s celkovými odhadovanými náklady 2,5 mld. Kč 7.

Protože samotná povrchová voda (s nízkým množstvím minerálů kvůli výpadku přítoku mineralizované vody z Podlažic), tzv. hladová, způsobuje více korozi kovů a není ani při dlouhodobějším pití příliš zdravá 8, byla úpravna vody Monaco před odstávkou doplněna o technologii vápenného hospodářství, aby mohla být upravená voda dostatečně stabilizována suspenzí hydroxidu vápenatého, který vlastnosti dodávané vody zlepší..

  1. vschrudim.cz – moje obec – Škrovád Kunčí[]
  2. vschrudim.cz – moje obec – Slatiňany[]
  3. Informace pro odběratele pitné vody – skupinový vodovod chrudim /PDF/[]
  4. podle rozhodnutí vlády ČR z 6.1.2020[]
  5. podle informací od výrobního ředitele VS Petra Kavalíra a prokuristy VAKu Ivo Doskočila z 25.11.2020[]
  6. vodarenstvi.cz: Zahájena modernizace přivaděče Vodárenské soustavy východní Čechy[]
  7. nase-voda.cz: Oprava vodárenské soustavy východní Čechy možná začne příští rok[]
  8. denik.cz: Hygienici: Tvrdá voda je zdravější   euroclean.cz: Jaká jsou rizika pití příliš měkké vody[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.