Rekonstrukce východní části Medunovy ulice se zadrhla na jednání s ČEZem, kdo zaplatí přeložku podzemního vedení

V rámci dokončovacích prací na PD v ulici Medunova byl vznesen požadavek ze strany ČEZ na realizaci přeložky podzemního vedení z trafostanice s tím, že tuto akci by mělo financovat město Slatiňany jako vyvolanou investici v souvislosti s rekonstrukcí ulice. Přeložku finančně vyčíslil ČEZ v předpokládané výši 1,2 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že kabely jsou uloženy v nedostatečné hloubce, je zde oprávněný požadavek města, aby se ČEZ finančně spolupodílel na této akci. Za tímto účelem je s ČEZem jednáno, nicméně konečné stanovisko zatím písemně nemáme. Z tohoto důvodu
nelze provést soutěž na výběr zhotovitele. Akce tedy musí být stavebně odložena.1

  1. Stanislav Šťastný: INFORMACE K INVESTICÍM VE II. POLOLETÍ 2022 – Ozvěny 7/2022[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.