Revitalizace Banínského potoka u Svitav

Revitalizace Banínského potoka. Vodní tok získá nové koryto, meandry, tůně a v jeho okolí vzniknou i mokřady. Úpravy zvýší schopnost zadržování vody v krajině, posílí ekologickou stabilitu lokality, zlepší vodní režim a samočistící schopnost Banínského potoka.1

Úprava se týká 745 m dlouhého úseku vodního toku. Díky nepravidelným potočním obloukům Povodí Moravy prodlouží délku koryta o více než polovinu. Banínskému potoku vrátíme jeho přírodní charakter. Práce odstartovaly v březnu letošního roku a potrvají do srpna. Celkové stavební náklady na revitalizaci jsou 1,4 mil. korun, financování je zajištěno z dotací prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027. Na revitalizaci se podílí i Státní pozemkový úřad, který státnímu podniku Povodí Moravy bezplatně poskytnul pozemky.12

Mezi aktuální nejvýznamnější projekty Povodí Moravy patří například dokončená revitalizace Bečvy u Černotína, Skaličky a Ústí, napojení odstavených ramen Dyje, revitalizace Baštýnského potoka u Novosedel, Knínického potoka u Veverských Knínic, Trkmanky u Velkých Pavlovic, Kyjovky u Moravské Nové Vsi či Svratky u Herálce.1

  1. Banínský potok získá nové koryto s meandry a tůněmi – Povodí Moravy (pmo.cz)[][][]
  2. Boj proti suchu. Konference v Hrochově Týnci hledala řešení – Chrudimský deník (denik.cz)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.