Téma: Revitalizace evangelického hřbitova v Kunčí

Evangelický hřbitov Kunčí

Před revitalizací bylo místo pozapomenuté, nesnadno přístupné a problematicky udržovatelné. Původní vybavení a součásti hřbitova postupně zanikaly, obvodová zeď podléhá postupující degradaci, vetšinou rozvalené náhrobní kameny jsou utopené v bujné vegetaci. Cílem záměru byla kultivace pietního území a přístupové cesty a vytvoření důstojného místa k zastavení, odpočinku a zamyšlení.

Autoři: Lukáš Pavlík, Josef Odvárka, Tomáš Med
Lokalita: Kunčí, Slatiňany
Rok návrhu: 2015
Projektové stupně: návrh stavby/architektonická studie

Východiska návrhu

pietní charakter – podstata místa spočívající v původní funkci pohřbívání je základním východiskem obnovy, cílem je udržení pietního charakteru
kulturně-historická hodnota – místo jako svědek blízké i vzdálenější minulosti, cílem je zachování autenticity, poukázání na proces zániku ve smyslu konečnosti lidského života i ve smyslu životnosti stavebního díla
krajinotvorná a přírodní hodnota – umístění v krajině, biodiverzita, cílem je obnova a posílení biologického významu stanoviště v zemědělsky užívané krajině

Koncepce řešení

Evangelický hřbitov Kunčí

Od posledního pohřbu uplynulo již více než šedesát let, místo chátrá a jednotlivé náhrobní kameny se ztrácí pod nánosem vegetace. Krádeže v minulých letech zapříčinily ztrátu vstupní brány i některých náhrobků. Přes svoji neudržovanost, anebo možná právě pro ni, si místo zachovalo neskonalý půvab. Koncept řešení revitalizace pracuje s myšlenkou zachycení procesu zániku bez ambice na doslovnou obnovu původního uspořádání hřbitova nebo naopak zahlazení zbytků hrobů. Návrh začíná přístupovou cestou z komunikace spojující obce Kunčí a Orel. V širším kontextu revitalizace je doporučena obnova dožívající třešňové aleje podél této komunikace i podél přístupové cesty. Dále je navržen vstupní předprostor s místem ke spočinutí. Samotná revitalizace hřbitova je založená na propojení torzálního charakteru původních prvků s návratem důležitých atributů ztvárněných současnou formou. Podstatnou složkou návrhu je specifický přístup k vegetaci – její kultivace, obnova a způsob údržby.

Investor

V rozpočtu města Slatiňany na rok 2015 bylo vyčleněno 150 tis. Kč na přípravu a v roce 2018 na realizaci 850 tis. Kč.

 

Jeden komentář u “Téma: Revitalizace evangelického hřbitova v Kunčí”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.