Revitalizace Kaštanky ze zadrhla na nesouhlasu hřebčína

I. etapa revitalizace Kaštanky „od klapačky k vodárně“ nepostupuje podle plánu.

Levá část uvedeného úseku aleje se nachází na pozemku v majetku města Slatiňany, pravá část na pozemcích ve vlastnictví České republiky, se kterými hospodaří hřebčín.

Během přípravy projektu revitalizace proběhlo jednání města se zástupcem hřebčína Vlastimilem Váňou, který souhlasil s navrhovaným posunutím ohrady a způsob přivádění koní 1 na pastviny tak, aby nedocházelo k poškozování nové výsadby.2

Ten v únoru 2020 udělil městu Slatiňany plnou moc k zajištění povolení příslušných orgánů státní správy k realizaci tohoto záměru, na jejímž základě město připravilo potřebná povolení a vypsalo výběrové řízení na dodavatele.  Realizace prací v celém uvedeném úseku měla proběhnout v období září – listopad 2020.

Národní hřebčín však  nesouhlasí se samotnou realizací prací v aleji Kaštanka.

Proto budou práce na I. etapě obnovy aleje Kaštanka provedeny pouze na levé části uvedeného úseku na pozemku města Slatiňany.3

Podle zastupitele Jaroslava Maliny jedná hřebčín s městem o prodeji pozemků městu už od roku 2014, ale dosud se jednání neuzavřela. Starosta k tomu uvedl, že finanční požadavky hřebčína byly přemrštěné.4

Podle ředitele hřebčína Kladruby nad Labem Jiřího Macha postupuje hřebčín v souladu s dohodou, kterou učinil s městem Slatiňany, tedy že pozemky nejdříve převede pod město a pak bude revitalizace realizována. Realizace na pozemcích hřebčína by m.j. mohlo zkomplikovat čerpání případné dotace. Do té doby souhlasil hřebčín s přípravou a k tomu také hřebčín udělil městu plnou moc, nikoliv k jeho realizaci. O převodech jedná hřebčín s městem však teprve od začátku letošního roku. Protože se pozemky nacházejí ve vlastnictví České republiky, je převod administrativně a časově velice náročný a nesouvisí pouze na vůli hřebčína. Z výše uvedených důvodů je nezbytné s realizačními pracemi sečkat na zamýšlený převod pozemků do vlastnictví města Slatiňany. Hřebčín v této věci nemůže zvolit jiný postup a činí maximální úsilí k naplnění celého záměru tak, aby mohlo dojít k revitalizaci a obnově celé aleje co nejdříve.5

Arborista Michal Kindl, který revitalizaci vede, informoval město, že po odřeknutí části objednávky sazenic jírovců (kaštanů) kvůli této nepříjemnosti mu školka odřekla zakázku celou s tím, že letos už je nejsou schopni za domluvených podmínek dodat. Arborista navrhl místo toho vysazení lip4, s tím ale nesouhlasí pracovní skupina složené ze zástupců města, památkářů i ochranářů z podzimu 2019.

Tajemník města Josef Prokš uvádí, že rozhodnutí o vysazení Jírovce (koňského kaštanu) a ne třeba o jedlého kaštanu bylo učiněno na základě doporučení Výboru pro životního prostředí, rozhodnutí MěÚ Chrudim – úseku památkové péče a stanoviska Národního památkového ústavu.6

Jak uvedl zastupitel a předseda Výboru pro životní prostření Daniel Vychodil, pracovní skupina se dohodla na tom, že

i přes problémy s klíněnkou podporuje výsadbu jírovcové aleje. Dokonce bylo domluveno, že některé vitální stromy na spodním i horním okraji dnes již vykácené aleje zůstanou.

Dopady klíněnky se stále zkoumají, podle některých odborných pohledů není pro stromy fatálním problémem. V rámci pracovní skupiny jsme se dohodli, že jírovce v aleji plní nejen ekologickou, krajinářskou a estetickou funkci, ale jsou zároveň sociálním fenoménem. Lidé, rodiny s dětmi chodí sbírat kaštany, ke koloritu Slatiňan to patří.

Co se aktuální situace týče, pokud místní školky nejsou schopné dodat kvalitní stromky, je opravdu lepší počkat. Nejen z důvodu finančních, nýbrž zejména z důvodů odborných. Pokud je sazenice dovezena ze vzdálenější oblasti, může být ovlivněna její vitalita a vývoj právě změnou prostředí, proto na zastupitelstvu podpořil myšlenku počkat na kvalitní místní stromky, než je dovážet ze zahraničí.

  1. po pastvině mimo komunikaci[]
  2. Baladová Zuzana: Průvodní a technická zpráva revitalizace Kaštanky (PDF) 10/2019, strl. 9;  tento odstavec byl sem doplněn 25.11.2020[]
  3. Ozvěny 10/2020[]
  4. zastupitelstvo 7.10.2020[][]
  5. celé vyjádření ředitele NH Kladruby nad Labem je zde[]
  6. e-mail ze Dne 3.11.2020 v 12:03 Josef Prokš, Ing[]

Jeden komentář u “Revitalizace Kaštanky ze zadrhla na nesouhlasu hřebčína”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.