Téma: Revitalizace Kaštanky

Revitalizace a obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech. Připravuje se od roku 2018. V plánu investičních akcí na rok 2019 bylo vyčleněno 685 tis. Kč.

Na konci roku 2019 byla zpracována projektová dokumentace na Revitalizaci a obnovu aleje Kaštanka ve Slatiňanech – I. etapu „od klapačky k vodárně“. Tato dokumentace byla předložena všem dotčeným orgánům státní správy k vyjádření a vydání potřebných povolení. Na základě těchto vyjádření probíhá v současné době úprava zpracované projektové dokumentace (zapracování podmínek vyjádření dotčených orgánů). Následně bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele prací. Realizace prací v rámci I. etapy by měla proběhnout v období září – listopad 2020. *1

Rada města v červnu 2020 vybrala Michala Kindla jako dodavatele akce „Revitalizace a obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech – I. etapa“. Ze sedmi uchazečů společnost nabídla nejnižší nabídkovou cenu 391 374 Kč bez DPH.

 

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.