Téma: Revitalizace náhonu k Modele

PD na revitalizaci prostoru náhonu u Kabeláčova mlýna odsouhlasila Rada města loni v prosinci.

Podle informací vedoucí stavebního odboru Václava Hoffmana bude náhon zejména odbahněn a součástí je také instalace jedné lavičky.

Projekt připravuje Kamil Urbánek, krajinný inženýr, člen Výboru pro životní prostření, příznivec Sedmy a jednatel společnosti Komplex s.r.o., který má úpravu provádět. Zeptal jsem se ho na několik otázek:

Co máš s tímhle projektem společného?

Naše společnost se zabývá mimo jiného projektováním vodohospodářských a dopravních staveb, s Městem Slatiňany spolupracujeme dlouhodobě. Jsem místním rodákem a o to víc mě taková práce těší.

V menším měřítku tak navazuji na práci svého dědy, který měl ve 30. letech minulého století ve Slatiňanech pilu a stavitelství. Mezi jeho nevýznamnější stavby ve městě patří evangelický kostel nedaleko potravin Málek.

Co je předmětem revitalizace, proč a co se má upravovat?

Studie revitalizace náhonu u Kabeláčova mlýnu je už deset let stará. V roce 2009 ji připravil Ing. Zdeněk Fliedr ze společnosti 2A Agroateliér s.r.o. z Pardubic. Předmětem studie je odbahnění náhonu a vybudování stezky pro pěší. Vzhledem k časovým a osobním možnostem původního zpracovatele, jsme jeho práci převzali.

Záměr lze rozdělit na několik částí, a to odbahnění náhonu, oprava pobřežních zdí a boční (jalové) výpusti, úprava veřejných ploch.

Přirozenými biologickými procesy dochází k zanášení náhonu, zejména spadem listí a omíláním břehů. Dochází tak k postupnému plnění náhonu materiálem, který je nutné z náhonu čas od času odstranit.

Stávající pobřežní zdi jsou ve špatném technickém stavu, dochází k prorůstáním zdí kořeny stromů a průsakům za zdi, to je dobře vidět při pohledu do jalové výpusti, kam přitéká voda z bočních zdí mimo stavidlo. Navrhujeme kompletní rozebrání zdí, provedení zárubní betonové konstrukce pro zamezení průsaků a následný obklad původním kamenem s doplněním chybějícího kamene z některých pískovcových lomů.

Stávající panely u stavidla zmizí a nahradí je zpevněná mlatová plocha s turistickým posezením (jednoduché technické a estetické řešení turistické lavice a stolu, které bude korespondovat s okolím.), informační tabulí a stojany pro kola. Nedílnou součástí je doplnění zábradlí na pobřežní zdi. Zároveň navrhujeme upravit přístup k vodní hladině tak, aby byla dobře dostupná pro děti a bruslaře.

Samostatnou kapitolou je stezka pro pěší. V původní studii byla navrhovaná podél stávající asfaltky od Kabeláčova mlýnu k jezu. Při přípravě dokumentace jsme se zabývali i touto otázkou. Argumentem pro zřízení stezky se zdá bezpečnost jednotlivých účastníků dopravního provozu v dané lokalitě. Střetávají se zde požadavky na dopravní dostupnost domů na Podskále, cyklotrasa a zvýšený pohyb chodců.

Po zvážení všech hledisek pro návrh bezpečného řešení stezky, intenzity dopravního provozu, požadavků ochrany přírody a charakteru lokality, jsme jednoznačně dospěli k závěru, že samostatnou stezku nebudeme navrhovat.

Jsme toho názoru, že se jedná o území se smíšeným dopravním provozem, kde si každá skupina najde svoje místo v rámci „slušného chování“. Místní obyvatelé vědí o pohybu chodců a cyklistů a mohou bezpečně přizpůsobit rychlost svého vozu podle aktuální situace. Obdobně jsou na tom cyklisté, kteří si přibrzdí a poděkují rodičům za „zkrocení“ nezbedných dětí. Chodci pak vědí, že jsou na dopravní komunikaci.

Kdy má být hotová?

Stavba je navrhovaná v koordinaci dvou velkých projektů, které jsou realizované v dané lokalitě, tedy rekonstrukci zámku a rekonstrukci Kabeláčova mlýnu.

Je na koordinaci Města Slatiňany, na kdy zařadí realizaci do plánu investic.

Kdo to bude platit a kolik to přibližně bude stát?

To je otázka na Město Slatiňany.

Cena bude záležet zejména na použité technologii provádění stavby. Stejně jako opevnění Chrudimky, je i zídka náhonu provedená z pískovce ze škrovádského lomu. V projektu počítáme s ručním rozebráním zídky, inventarizací jednotlivých kvádrů a pokud to alespoň trochu půjde, vrátit je zpět. Zároveň předpokládáme sanaci kamene, protože jeho technická kvalita nevyhovuje požadavkům použití pro vodní stavby.

Cenu díla lze odhadnout v prvních jednotkách milionů korun.

Týká se se stavbou a poté nějaké nové omezení pro občany města, tedy např. zákaz vstupu, oplocení apod.?

Předpokládáme, že pohyb po ulici Podskála a dostupnost domů by neměly být omezené.

Dopravně inženýrská opatření budou stanovená před zahájením stavby podle požadavků dodavatele stavby. Dodavatel stavby má povinnost zajistit bezpečnost staveniště jak pro pracovníky stavby, tak pro veřejnost. Předpokládáme ohrazení staveniště a stavebního dvoru se zákazem vstupu.

Děkuji za rozhovor.

Infopoint Svojšice

V rámci jiného projektu město připravuje ještě jedno kryté posezení poblíž elektrárny.

Je teda fakt, že v plánu akcí na rok 2020 to zatím není a ve výhledu na rok 2021 také ne.


doplněno 12/5/2020

Aby město mohlo začít, čeká se, až Zámek opraví zeď nad náhonem*2, která se před lety (ještě před nástupem stávajícího kastelána) spadla do náhonu. Zámek připravilpřed lety projekt, který měl jít na jeden dotační titul, protože z rozpočtu Zámku by toto neutáhli. Dotace ale padla a teď se řeší úprava projektu pro jiný zdroj financování. Každopádně je to jedna z priorit, které zámek má.*1


doplněno 2/2/2021

Zámek by mohl v optimistické variantě v roce 2022 dokončeno, následně pak lze přistoupit k obnově náhonu. Je to v plánu, ale nejdříve v roce 2023 realizační samozřejmě dle možností budoucích příjmu obce a možností čerpání dotace. Zatím není na webu města. 1


doplněni 3/4/2021

Uzavřena dohoda o poskytování vody s p.Kremlou z elektrárny2

  1. SŠ email 1/2/2021[]
  2. RM[]

Jeden komentář u “Téma: Revitalizace náhonu k Modele”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.