Revitalizace třešňovky ve Slatiňanech

V místě vstupu do třešňovky, v její spodní části poblíž silničky vedoucí do Škrovádu, byla tabule informující o projektu obnovy příměstské zeleně – třešňovky v Slatiňanech. Projekt byl realizovaný v letech 2010 – 2013. Náklady  na akci činily 802 320 Kč. Bližší údaje o příspěvcích na celkové náklady, údaje o počtu vysazených ovocných a neovocných stromků a dalších plánovaných pracích jsou uvedeny na přiložených dvou fotografiích.

Na začátku letošního roku /2021/ tabule zmizela, asi byla odstraněna. Mohla tam však ještě zůstat. Stále by stálo za připomenutí, kolik stromů z vysazeného množství se dožilo deseti let, zvláště v neovocné části území.

Všiml jsem si, že subjekty, které jsou na obdobné projekty za významné finanční podpory z fondů Evropské unie hrdé, většinou informace o nich neodstraňují.

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.