Téma: Římskokatolická farnost Slatiňany

Římsko-katolická (ŘK) církev ve Slatiňanech. Slatiňanská farnost spravuje kostel sv. Martina u zámku, farář nebo administrátor farnosti sídlí na faře proti tomuto kostelu. Tent kněz zároveň spravuje farnosti v Bítovanech a Žumberku.

informační tabule pod kostelem

Roku 1801 byla ve Slatiňanech zřízena lokálie obsazená paterem V. Sklenářem. Roku 1857 byla lokálie povýšena na farnost.*1

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.