RM zvažuje ukončení spolupráce s firmou pro přípravu projektu kanalizace Kunčí

Pan starosta seznámil radu města s návrhem na ukončení smluvního vztahu o poskytování služeb týkajících se vypracování a podání žádosti o dotaci, zajištění organizace výběru zhotovitele a řízení projektu na akci „Odkanalizování místní části Slatiňany – Kunčí“.

Návrh na ukončení smluvního vztahu bude zaslán vzhledem k dosavadnímu vývoji přípravy veřejné zakázky na výběr zhotovitele akce, který vykazuje řadu sporných bodů a nejasností. Záležitost byla konzultována s KVB advokátní kanceláří s.r.o.1

  1. https://www.slatinak.cz/rada-mesta-slatinany-na-sve-16-schuzi-projednala/[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.