Roční pronájem hřbitovního místa bude 36 Kč/m2

č. 6/2003 Rady města Slatiňany
ze dne 12.3.2003
Rada města

cenu za nájem z plochy hrobového místa ve výši 4,-Kč/m2
/rok a cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 32,- Kč/m2 /rok

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.