Roční pronájem hřbitovního místa bude 50 Kč/m2

 1. Pronájem hrobů
  1. schválila cenu za nájem z plochy hrobového místa ve výši 7,- Kč/m2
   /rok a cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 43,- Kč/m2 /rok/hrobové místo, poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 5 let, ve znění
   zprávy č. 3/17,
  2. schválila ceník za nájemné z hrobového místa a služby s nájmem spojené s účinností od 1.6.2019, ve znění zprávy č. 3/17

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.