Roční pronájem hřbitovního místa zdražil na 74 Kč/m2/rok

náhrobek na podzimním hřbitově

  1. Byla stanovena úprava ceníku za nájem z plochy hrobového místa ve výši
    10 Kč/m2 /rok a cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 64 Kč/m2/rok/hrobové místo,  poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 5 let. Ceník účinný od 1. 6. 2022.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.