Roční pronájem hřbitovního místa zlevnil 2 Kč na na 48 Kč/m2

náhrobek na podzimním hřbitově

  1. schválila cenu za
    1. nájem z plochy hrobového místa ve výši 10,- Kč/m2/rok a
    2. cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 38,- Kč/m2 /rok/hrobové místo, poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 5 let,
    3. schválila ceník za nájemné z hrobového místa a služby s nájmem spojené s účinností od 1. 6. 2020

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.