Roční pronájem hřbitovního místa zlevnil na 51 Kč/m2/rok

náhrobek na podzimním hřbitově

Rada města schválila cenu za nájem z plochy hrobového místa ve výši 15,- Kč/m2 /rok a cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 36,- Kč/m2/rok/hrobové místo, poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 10 let s účinností od 1. 6.
2023.1

  1. Rada města Slatiňany na své 14. schůzi projednala – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.