Rostoucí náklady na odpady, sběrný dvůr a kompostárnu – volby 2022

Cena likvidace odpadů roste jak za tunu, tak rostou pomalu i tuny likvidovaného odpadu.V rozpočtu je letos na odpady 5,6 milionů, z toho jen sběrný dvůr je milion. Další skoro 4 miliony jsou v rozpočtu na kompostárnu (nový plot, zpevněné plochy a zázemí pro hlídače).

Objemný odpad

Na poplatcích se vybere kolem 2 milionů, 0,6 mil. je dotace za třídění. Takže zbylé 3 miliony (750 Kč/osobu a rok) letos doplatí město z rozpočtu. Pokud se zrealizuje rekonstrukce kompostárny, jak ji zastupitelstvo v červnu schválilo, tak se budou doplácet další 1,4 miliony každý rok (350Kč ročně na obyvatele). Konkrétní budoucí provozní náklady na kompostárnu nejsou zatím známy, město nemá dokonce ani odhad, to se prý uvidí, až se to spustí1, nicméně dá se odhadovat, že  letošní investice 4 mil. rozložena na 10 let dá 0,4 mil/rok + 1 pracovní úvazek na údržbě navíc, který obsluha vyvolá, může být kolem 0,6 mil/rok (včetně odvodů, záskoků při nemocech a dovolené, pracovních pomůcek, zázemí, a další osobní režie) + údržba zařízení, transport materiálu, oprava plotu apod. (odhadem dalších 0,4 mil/rok). .

Produkce odpadů v našem městě je na státním průměru, což ale už od letoška nestačí k tomu, aby byly odpady bez přirážky za netřídění, která každým rokem roste a bude jí třeba připočítat k výdajům, pokud produkci směsného odpadu nesnížíme.

Nové zastupitelstvo hned po nástupu do funkce bude schvalovat odpadovou vyhlášku na rok 2023, která bez větších změn platí už několik let včetně poplatku.  Kolik budeme platit za odpady od příštího roku přímo a kolik ze společného – z rozpočtu (a tedy o kolik méně v něm zbyde na jiné věci)?

Minulé volební programy

O odpadech se zmiňovaly tyto strany , vybírám pouze relevantní a měřitelné sliby:

Sedma slibovala hledat možnosti účinnější recyklace odpadů a snižování jeho množství2.

SNK chtělo bojovat pro černým skládkám, vytvářet podmínky k třídění komunálního odpadu, pokračovat v systému likvidace bioodpadů (mysleli kompostárnu) a obnovit týdenní svoz popelnic v letních měsících.3

ODS+TOP09 nabízelo profesionalitu v nakládání s odpady, zrušení poplatků za odpad pro děti a důchodce, vrátit týdenní svoz odpadů alespoň v době letního času anebo dát možnost občanům rozhodnout se aby se a odvodit od toho výši poplatků.4

Kuriózní byla pozornost k instalaci dalších veřejných odpadkových košů… to se objevilo snad v každém programu i u stran, které odpady jinak vůbec neřešily… jako by to byl v našem městě o nejzávažnější problém v odpadech.

V posledním volebním období

Od roku 2020 byl zaveden v programech slibovaný týdenní svoz popelnic přes léto a vánoce5. Slevy však v menším rozsahu.

Rozjel se svoz plastů a papíru od domu. Z iniciativy ODS+TOP09 byl připraven také jeden motivační nástroj pro snižování produkce směsného odpadu,jaké zkouší v některých městech s cílem zlepšit třídění a snížit produkci směsného odpadu, tím pádem výdaje i dopad na životní prostředí,a to sleva za třídění plastu. V zastupitelstvu však neprošel, získal jen 7 hlasů (od ODS, TOP09 a od poloviny Sedmy – zbytek Sedmy, SNK, Lidovci a komouši byli proti)6.

Kam posunulo odpady současné vedení města? Výdaje rostou, příjmy i třídění stagnují.

Nové volební programy

Cílem ODS-TOP09 je podle předvolebního letáku nastavit spravedlivý poplatek za skutečnou produkci odpadu, aby občané měli možnost se svobodně rozhodnout, zda chtějí více třídit a zaplatit méně, či nechtějí, ale pak zaplatit více.7 Tak uvidíme, jestli budou v příštím období úspěšnější.

Komentáře kandidátů

Z dotázaných8 k tomuto tématu zatím nikdo nic navíc nemá.

  1. jak vyplynulo z diskuse na 21. Zasedání zastupitelstva 2022 – převod Spartaku, převod cest na LČR, další dva miliony do kompostárny – doplněno – slatinak.cz[]
  2. Sedma – volební program 2018 – slatinak.cz 2.7[]
  3. SNK – volební program 2018 – slatinak.cz 13, 14[]
  4. TOP09 a ODS – volební program 2018 – slatinak.cz bod 3.[]
  5. Obnoven svoz popelnic každý týden – slatinak.cz[]
  6. Zasedání zastupitelstva – zamítnutí bonusu za plasty – slatinak.cz bod 18[]
  7. leták do schránek Za lepší Slatiňany 2022[]
  8. SNK: IJ, MC, FR, SS, PH; Sedma: JP, DV; ODS+TOP09: SŠ, VS, MM, JS, JU ; lidovci: DP, DH, MD; Vraníci: MH, JK; SPD+VB: JS, JB dotazováni e-mailem 22.7.2022[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.