Rostoucí náklady na odpady, sběrný dvůr a kompostárnu – volby 2022

Cena likvidace odpadů roste jak za tunu, tak rostou pomalu i tuny likvidovaného odpadu.V rozpočtu je letos na odpady 5,6 milionů, z toho jen sběrný dvůr je milion.

Objemný odpad

Na poplatcích se vybere kolem 2 milionů, 0,6 mil. je dotace za třídění. Takže zbylé 3 miliony (750 Kč/osobu a rok) letos doplatí město z rozpočtu.

Po rekonstrukci kompostárny, jak ji zastupitelstvo v červnu schválilo, stoupnou roční výdaje na odpady o další 1,4 miliony každý rok (350Kč ročně na obyvatele). Konkrétní budoucí provozní náklady na kompostárnu nejsou známy, město nemá dokonce ani odhad, „to se uvidí, až se to spustí“1, nicméně dá se odhadovat, že  letošní investice 4 mil. rozložena na 10 let dá 0,4 mil/rok + 1 pracovní úvazek na údržbě navíc, který obsluha vyvolá, může být kolem 0,6 mil/rok (včetně odvodů, záskoků při nemocech a dovolené, pracovních pomůcek, zázemí, a další osobní režie) + údržba zařízení, transport materiálu, oprava plotu apod. (odhadem dalších 0,4 mil/rok). .

Produkce odpadů v našem městě je na státním průměru, což ale už od letoška nestačí k tomu, aby byly odpady bez přirážky za netřídění, která každým rokem roste a bude jí třeba připočítat k výdajům, pokud produkci směsného odpadu nesnížíme.

Nové zastupitelstvo hned po nástupu do funkce bude schvalovat odpadovou vyhlášku na rok 2023, která bez větších změn platí už několik let včetně poplatku. Takže celkové výdaje pro příští rok v dnešních cenách se dají čekat kolem 1400Kč/osobu 5,6mi. Kč odpady + 1,4 mil. Kč nová kompostárna / 4000 obyvatel a teď se platí kolem 600Kč/osobu odhadem po započtení slev a chronických neplatičů. Kolik z toho by měli podle vás platit původci odpadu a kolik dotovat obec ze společného – z rozpočtu (a tedy o kolik méně v něm zbyde na jiné věci)?

Minulé volební programy

O odpadech se zmiňovaly tyto strany , vybírám pouze relevantní a měřitelné sliby:

Sedma slibovala hledat možnosti účinnější recyklace odpadů a snižování jeho množství2.

SNK chtělo bojovat pro černým skládkám, vytvářet podmínky k třídění komunálního odpadu, pokračovat v systému likvidace bioodpadů (mysleli kompostárnu) a obnovit týdenní svoz popelnic v letních měsících.3

ODS+TOP09 nabízelo profesionalitu v nakládání s odpady, zrušení poplatků za odpad pro děti a důchodce, vrátit týdenní svoz odpadů alespoň v době letního času anebo dát možnost občanům rozhodnout se aby se a odvodit od toho výši poplatků.4

Kuriózní byla pozornost k instalaci dalších veřejných odpadkových košů… to se objevilo snad v každém programu i u stran, které odpady jinak vůbec neřešily… jako by to byl v našem městě o nejzávažnější problém v odpadech.

V posledním volebním období

Od roku 2020 byl zaveden v programech slibovaný týdenní svoz popelnic přes léto a vánoce5. Slevy však v menším rozsahu.

Rozjel se svoz plastů a papíru od domu. Z iniciativy ODS+TOP09 byl připraven také jeden motivační nástroj pro snižování produkce směsného odpadu,jaké zkouší v některých městech s cílem zlepšit třídění a snížit produkci směsného odpadu, tím pádem výdaje i dopad na životní prostředí,a to sleva za třídění plastu. V zastupitelstvu však neprošel, získal jen 7 hlasů (od ODS, TOP09 a od poloviny Sedmy – zbytek Sedmy, SNK, Lidovci a komouši byli proti)6.

Kam posunulo odpady současné vedení města? Výdaje rostou, příjmy i třídění stagnují.

Nové volební programy

SPD zefektivní a rozšíří funkci kompostárny tak, aby si občané mohli koupit její produkt a aby za rozumný poplatek zpracovala i odpad přespolních.7

Cílem ODS-TOP09 je podle předvolebního letáku nastavit spravedlivý poplatek za skutečnou produkci odpadu, aby občané měli možnost se svobodně rozhodnout, zda chtějí více třídit a zaplatit méně, či nechtějí, ale pak zaplatit více.89 a zavést popelnice na bioodpad.9

SNK  zvažuje ekonomické a efektivní nakládání s komunálními odpady a bioodpady a zavést re-use centrum10

Podobně nekonkrétní jsou Lidovci, kteří chtějí podporovat ekologické nakládání s odpady a projekty a řešit bioodpad.11

Také Sedma začíná teprve „hledat možnosti efektivního snižování množství odpadu“.12

Komentáře kandidátů

František Rulík (SNK) by rád dokončil rekonstrukci kompostárny.13

Z dotázaných14 k tomuto tématu zatím nikdo další nic navíc nemá.

 1. František Rulík na 21. Zasedání zastupitelstva 2022 – převod Spartaku, převod cest na LČR, další dva miliony do kompostárny – doplněno – slatinak.cz[]
 2. Sedma – volební program 2018 – slatinak.cz 2.7[]
 3. SNK – volební program 2018 – slatinak.cz 13, 14[]
 4. TOP09 a ODS – volební program 2018 – slatinak.cz bod 3.[]
 5. Obnoven svoz popelnic každý týden – slatinak.cz[]
 6. Zasedání zastupitelstva – zamítnutí bonusu za plasty – slatinak.cz bod 18[]
 7. Volební program 2022 – SPD – slatinak.cz[]
 8. leták do schránek Za lepší Slatiňany 2022[]
 9. Volební program 2022 – ODS+TOP09 – slatinak.cz[][]
 10. Volební program 2022 – SNK ED – slatinak.cz[]
 11. Volební program 2022 – KDU-ČSL – slatinak.cz[]
 12. Volební program 2022 – Sedma – slatinak.cz[]
 13. FB SNK[]
 14. SNK: IJ, MC, FR, SS, PH; Sedma: JP, DV; ODS+TOP09: SŠ, VS, MM, JS, JU ; lidovci: DP, DH, MD; Vraníci: MH, JK; SPD+VB: JS, JB dotazováni e-mailem 22.7.2022[]

2 komentáře u „Rostoucí náklady na odpady, sběrný dvůr a kompostárnu – volby 2022“

 1. Likvidace odpadů je problematické téma nicméně se přímo dotýká každého z nás a je také jen a jen na nás jak málo či více ovlivníme finanční a organizační náklady na likvidaci odpadů. Legislativa v tomto ohledu hovoří jasně: třiďte více nebo budete více platit a připravte se na budoucí zákaz skládkování. Třídit odpady může každý z nás, mnozí tak činí příkladně, některým lidem je však skoro jedno kam jim co upadne. Takže podporuji evidenci popelnic a přípravu pro jejich vážení. Nechť každý platí za hmotu, kterou kterou musí svozová služba odvézt do Nasavrk. K tomu co vytřídíme musí být funkční model odvozu, shromáždění a likvidace vytříděného odpadu. Na tom se v uplynulém období docela úspěšně pokročilo a je možné rozšířit svoz od domu (plasty a papír) i o další komoditu, přidat tam kde se to ukazuje potřebné další kontejnery a zaměřit se komplexně na likvidaci bioodpadů. Osobně si myslím že pokud zrealizujeme oplocení kompostárny zřejmě načas ubyde množství odpadu v kompostárně jelikož ho zde budou moci uložit jen občané Slatiňan. Ti, kteří tam dnes jezdí s odpadem ze širšího okolí ho nepovezou zpět domů, ale bez dozoru ho vysypou před plot či kamkoli jinam poblíž. Logicky z toho vyplývá nutnost dozoru, obsluhy, kontroly. Další nutnou kapitolou je samo zpracování hmoty, připravený odpad je nutno štěpkovat a převrstvovat. Dořešit se musí také systém jeho využití a případné distribuce zpět občanům či městu.
  Naše město, potažmo zastupitelstvo by se mělo zamyslet nad možností výstavby vlastního recyklačního dvora, provozovny Re-use a využít pro tento záměr existujících dotačních titulů. Stávající systém u firmy Recycling nepokládám za dlouhodobě únosný.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.