Roušky bychom stále měli nosit

  1. Všem osobám se s účinností ode dne 22. června 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) při účasti na hromadné akci ve venkovních prostorech, jestliže se daná osoba nachází méně než 1,5 metru od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.

Z těchto pravidel je však hafl výjimek, vesměs co už platilo dřív.

Opatření jsou odůvodněna snahou zploštit křivku a udržet počet nemocných v počtech, které v pohodě zvládne náš zdravotní systém.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.