Roušky už jen v dopravě a zdravotních zařízení i když kovid zdaleka není pryč

Kovid se vyvíjí docela dobře, umírá na něj „jen“ kolem 40 osob denně, takže nepohodlná opatření se mohou zmírnit:

Znepokojující se ale vývoj v jiných zemích, např. v Rakousku:

Všem osobám se s účinností ode dne 14. března 2022 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének (dále jen „respirátor“), a to:
a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako
i) zdravotnické zařízení, nebo
ii) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
b) v prostředcích veřejné dopravy, včetně prostředků silniční dopravy pro cizí potřebu, jejímž předmětem je přeprava osob (zejména taxislužba); v případě lanové dráhy jen, jde-li o uzavřenou kabinu,

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.