Téma: Rovný a rovnější

Po tísících letech přišlo lidstvo na to, že nejlépe se co nejvíce lidem žije, když se respektuje, že:

Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství. *1

Ale vrozené nám to není, musíme se to učit a připomínat si to, protože pokušení druhé ovládat i pro vlastní prospěch a omezovat tím vlastně svobodu je stále v nás přítomno.

logo „už žádnou kulturu vyvolených“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.