Téma: Rovný a rovnější

Po tísících letech přišlo lidstvo na to, že nejlépe se co nejvíce lidem žije, když se respektuje, že:

Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.1

Respekt ke každému člověku je taktéž v podstatě křesťanství2.

Ale vrozené to lidem není, musíme se to učit a připomínat si to, protože pokušení druhé ovládat jedněch a přenechávat odpovědnost za sebe druhých je lákavá.

logo „už žádnou kulturu vyvolených“
  1. Všeobecná deklarace lidských práv – Wikizdroje (wikisource.org)[]
  2. Miluj svého bližního – Víra.cz, Bůh, křesťanství (vira.cz)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.