Návrh: Rozšířit Zónu 30 od Škrovádské až ke Starému náměstí

Obytná oblast ohraničená řekou, TGM, Škrovádskou a Starým náměstím je velmi frekventovaná jak auty (stojícími i jedoucími), tak cyklisty a chodci. Nehody zde nejsou neobvyklé.

mapa Slatiňany mezi Škrovdskou a Starým náměstím

Ke částečnému zklidnění pomáhá přednost zprava, avšak stále se ozývají hlasy, že někteří řidiči mají dojem, že bezpečná rychlost je zde 50 i víc. Proto by bylo dobré dát jasně najevo, že to tak není.

Některé dotčené ulice už mají v některých úsecích omezení rychlosti 30 km, jiné (třeba i užší a frekventovanější) naopak nemají.

Zavedením jednotné zóny by došlo jak ke zpřehlednění situace pro řidiče, tak snížení počtu značek (nemusí být před každou křižovatkou 30).

Překážky v zavedení Zóny 30

Argument proti zavedení zóny 30 je, že některé ulice nesplňují některé požadavky pro výstavbu nových ulic v zóně 30 uvedené v Technických podmínkách a policie údajně trvá, aby tyto parametry měly i ulice stávající, pokud tam chceme tuto zónu doplnit…

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.