Zemědělská půda ubývá výstavbou o 0,02% ročně

Častým argumentem proti výstavbě a vytváření nových parcel je úbytek zemědělské půdy.

Při diskusi se obvykle narazí na nejednotný názor, kolik zemědělské půdy potřebujeme, jestli ten úbytek je opravdu významný a jestli zemědělská výroba je opravdu nejlepší využití pozemků, které jsou k dispozici.

Vzhledem k výraznému zvýšení výnosnosti a to nejen hnojivy, ale i výnosnějšími druhy plodin, efektivnějším obděláváním (za pomocí modernější a výkonnější techniky) a propojenějšímu trhu díky EU se můžeme soustředit na plodiny, kterým se u nás daří dobře, které můžeme i vyvážet s tím, že zase ty méně efektivní (třeba banány či rajčata) levněji dovezeme.

Na druhou stranu je zde snaha rozšiřovat zástavbu díky dědictví socialismu, na konci kterého 1/3 obyvatel země bydlelo v bytových domech a měla jen málo soukromí, které sice někteří nahrazovali chatami za zahrádkami, ale někdy i dost vzdálenými ne každý den dostupnými. I dnes je mnoho těch, kteří musí stále pamatovat, jak hlasitě jim hraje televize či se u nich doma baví s návštěvou, jestli moc nedupou či nehrají na hudební nástroj, kdy v bytě nad nebo pod nebo vlevo nebo vpravo spí dítě či unavený soused po noční… Kterým by ke kvalitě života jistě přispělo mít trochu víc soukromí, jak je běžné ve rozvinutém světě, kde je paneláků fakt jen zlomek.

Trochu světla může vnést i statistika1:

ČR má plochu 78 870 km22, tj. 7,9 mil. ha. Z toho je 3,0 mil. ha (38%) orné půdy, 1,0 mil. ha (13%) luk, 2,7 mil. ha (21%) lesů. Zastavěná plocha (stavby a nádvoří) dělají 0,13 mil. ha (0,02%), komunikace 0,24 mil. ha (0,03%), z toho jen dálnice 4,5 tis. ha (0,0005% rozlohy ČR) a třeba fotovoltaické elektrárny 14 ha (0,00017 %).

Je pravda, že zemědělská půda v posledním století dlouhodobě ubývá:Zdaleka to však není pouze na stavby, jak se někdy míní: např. mezi roky 2016 a 2017 ubylo 3 087 (0,07% 3) zemědělské půdy a přibylo 120 ha staveb a nádvoří (0,00278% zemědělské půdy), 820 ha (0,02% zemědělské půdy) komunikací (silnic, ulic, cest a dálnic) a 1 810 ha lesů (0,04%).

  1. ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ: Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2018 []
  2. Wikipedia[]
  3. 3087/4205289 ha[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.