Podána žádost o stavební povolení na části obchvatu Slatiňan

mapa obchvatu z letáku ŘSD

Dne 13. 3. 2019 podalo ŘSD žádost o vydání stavebního povolení na dílčí stavby obchvatu. Oznámení bylo zveřejněno 3/7, je 10 dní na připomínky.
Jedná se o úseky SO 102-105, 110-112,  131, 151, 203 a část 303 – např. kruháč, most, úprava stávajících silnic, chodník apod.
situace obchvatu Slatiňanm, stav v roce 2017 (podle dokumentace pro EIA)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.