rubriky určující formát

Rubrika „aktuálně“

Dříve byla používána pro zobrazení příspěvků na titulní straně (funce šablony slatinak)

4/4/2018 již zobrazovány nejsou, upřednostnění na titulní straně se provádí standardní funkcí při editaci Poblikovat > Viditelnost > Zvýraznit

Rubriky „šablona“

  • Týká se jen rubrik podřízených pod „template“ nebo „šablona“
  • Konkrétní vlastnosti definuje popis dotyčné rubriky za znakem #; význam jednotlivých nastavení je popsán v  CMS: Uživatelské proměnné

Příklad (neaktualizován)

formát prefix nadpisu za nadpisem nad textem pod textem komentáře
tema Téma: vyhody +, nevyhody -, okolnosti o, navrhy, udalosti (kde super=ID) ano
navrh Návrh: temata vyhody +, nevyhody -, okolnosti o, udalosti  (kde super=ID) ano
okolnost temata, navrhy ano
vyhoda Výhoda: temata, navrhy ano
nevyhoda Nevýhoda: temata, navrhy ano
udalost temata, navrhy ano

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.