Rychlostní radar v Kunčí bude nakonec od Orle

Už v roce 2020 byly v rozpočtu města připraveny peníze na rychlostní radar pro řidiče, který měl být umístěn mezi hlavní silnicí a Kunčím z iniciativy Osadního výboru. 1

Nakonec bylo místo umístěná změněno, bude na silnici od Orle, který už je policií schválen 1 a Rada města na něj uvolnila peníze z rozpočtu 20212.

Ukazatel rychlosti bude umístěn v blízkosti č.p. 52. S vlastníkem elektrického sloupu (společností ČEZ Distribuce) Město Slatiňany uzavřelo bezúplatnou smlouvu o umístění zařízení. Ukazatel rychlosti je dopravní zařízení, jehož umístění podléhá povolení silničního správního úřadu (v tomto případě odboru dopravy MěÚ Chrudim) po předchozím stanovisku Policie ČR a souhlasu vlastníka komunikace (v tomto případě Správy a údržby silnic Pardubického kraje). O veškerá povolení bylo požádáno v říjnu 2020 a poslední potřebné povolení k instalaci ukazatele rychlosti bylo vydáno 20.1.2021.

Ukazatel rychlosti bude napájen solárním panelem, je již objednán a jeho instalace proběhne v nejbližších týdnech. Instalaci bude provádět společnost TEWIKO systems, s.r.o., která instalovala rovněž ostatní ukazatele rychlosti v katastrech obce Slatiňany. Cena ukazatele rychlosti včetně montáže je 83.672,- Kč vč. DPH.3

 

  1. předseda OV David Drahokoupil telefonicky 24/4/2021[][]
  2. 89 rada města[]
  3. Veronika Novotná, doprava a životní prostředí MěÚ Slatiňany[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.