S navrhovanými úpravami ulic, chodníků a veřejného osvětlení budou občané předem seznámeni

S navrhovanými řešeními stavebních úprav ulic, chodníků a veřejného osvětlení tak, jak budou postupně projektovány, budou opět předem seznámeni občané na veřejných projednáváních a budou moci včas vznášet své připomínky a náměty, než bude dokončena projektová dokumentace a započata následná realizace.

Odkaz: Ozvěny 2019/12 – S.Šťastný – článek Koncepce stavebních úprav ulic a opravy chodníků

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.