Sady v okolí našeho města

Součástí krajiny v  okolí města Slatiňany jsou i extenzivní sady zejména vysokokmenů ovocných stromů, které vytvářejí důležitou estetickou část krajiny v rámci Slatiňansko – slavické památkové zóny. Patří sem zejména Třešňovka a dále sady „U Křížku“ ve  Škrováduu  silnice směrem k  „Celní škole“. Jedná se o pozemky v majetku města Slatiňany.

Tyto sady obnovili dobrovolníci v  letech 2017–2019. Byly zde vysázeny vysokokmeny slivoní, hrušní, jabloní i třešní. Akce organizovalo slatiňanské skautské středisko ve spolupráci s Městem Slatiňany. V uplynulých pěti letech jsme tyto sady dobrovolnicky udržovali: řez, opravu pletiva i kůlů. Zalévání zajišťovalo město zajištěním dodavatelské firmy.

Významnou součástí slatiňanských sadů je Třešňovka. Slatiňanská Třešňovka je extenzivní sad, ve  kterém se prolínají zájmy sadovnické,
pastevecké a ochranářské. Na jeho místě byla kdysi obecní pastvina. Sad se neskládá pouze z třešní, nýbrž i višní, slivoní a jabloní. Kolem návrší Vrchlického roste rovněž řada neovocných stromů. Podle starých
záběrů nebyla Třešňovka nikdy sadem se stromy ve stejném stáří, nýbrž v  různých částech sadu se stromy vysazovaly a  dosazovaly postupně v různém sponu (vzdálenostech). V  posledních letech proběhla
první výraznější výsadba v roce 2009. Sázely se vysokokmeny podél cesty a v horní části Třešňovky. Dalším krokem byla realizace projektu na  revitalizaci Třešňovky, na níž město získalo dotaci. Byly ošetřeny
stávající stromy, dosazeny nové, proběhla citlivá revitalizace trávního porostu. Jenže následovalo několik velmi suchých let občas proložených silnými vichřicemi a mnoho starých stromů vzalo za své.

Torza se neodstraňují. Proč? Vyskytuje se v  nich vzácný hmyz. Nové stromy se vysazují jen v některých částech Třešňovky. Důvodem je snaha o dohodu s hřebčínem, aby nedošlo najednou k výraznému omezení pastevní plochy koní.

Vloni jsme koncem října sázeli 30 stromů ve spodní části Třešňovky. Šlo o vysokokmeny na semenných podnožích, odrůdy Karešova, Burlat a Troprichterova. Akci organizovalo město Slatiňany ve spolupráci s místním skautským střediskem. Stromy tak zasadili jednotlivci i rodiny. Stromy financoval program Sázíme budoucnost. Vysázené stromky vyžadují následnou péči. Zejména řez a zálivku. O zalévání nově vysázených stromků v Třešňovce se stará skupina dobrovolníků pod vedením MUDr. Josefa Tuhého, za což jim patří velký dík.

V letošním roce budeme pokračovat ve výsadbě dalších 35 stromů. Zajistíme ve spolupráci s  městem kvalitní stromky, kůly a pletivo. Vy si můžete přijít zasadit stromek a pomoci tak postupné obnově naší Třešňovky. Celá akce proběhne v neděli 23. října 2022 od 10.00. Přihlásit se o stromek můžete na emailu: danielvychodilcentrumcz, do předmětu napište „Třešňovka“.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.