Téma: Schmoranz Gustav

*1858 +1930

Architekt, pedagog C. k. umělecko-průmyslové školy v Praze, kunsthistorik, dramatik, překladatel, ředitel Národního divadla v Praze.*1

Gustav Schmoranz – barevná kresba (zdroj: divadelní encyklopedie*2)

Nejmladší syn architekta a restaurátora Františka Sch. (1814–1902). Absolvoval reálné gymnázium v Pardubicích, 1875–80 vystudoval českou techniku v Praze (architektura u prof. J. Schulze) a dva roky na École des Beaux-Arts v Paříži. Po jednoroční vojenské službě v Josefově odjel 1883 do Vídně, navštěvoval přednášky na výtvarné akademii a na uměleckoprůmyslové škole, vyučoval jako suplent na odborných školách v Salcburku a Innsbrucku. Po dvouletém stipendijním pobytu v zahraničí (Mnichov, Paříž, Londýn) místo 1887 získal a na působil na uměleckoprůmyslové škole v Praze (ředitel byl jeho bratr) s přestávkami do 1900. Při pobytu v Egyptě (1892–93) se věnoval výzkumu orientálního skla (spis Alt-orientalische Glas-Gefässe, Wien 1898) a ?pracoval na výzdobě Chadivova paláce v Káhiře, kde byl ?vyznamenán řádem Osmanie.*2

Ředitel Národního divadla (1900–20), jenž udržoval po celou dobu dvojkolejnost umělecky závažné tvorby a nenáročné produkce, umožňující naplňovat rozpětí zájmů, vkusu a potřeb nejvlivnější společenské vrstvy – měšťanstva.*2

 

 

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.