Téma: Schmoranz Jan

*1857  +1899  architekt a stavitel, veřejný činitel.

Vystudoval architekturu ve Vídni, poté většinu života strávil především ve Slatiňanech, postavil a bydlel v domě, ve kterém je momentálně městský úřad.*MK Připadla mu nelehká úloha převzít otcovu firmu.

S manželkou Annou Schmoranzovou měl 4 děti, nejmladší byl stavitel Gustav Schmoranz. Bydleli v budově č.p. 36, kterou pak prodali městu a je zde Městský úřad.1

Nacházel čas na celou řadu funkcí ve veřejném životě. Byl zvolen prvním velitelem Sboru dobrovolných hasičů ve Slatiňanech, byl druhým předsedou Společnosti smíšených živností, prvním místopředsedou tamní Občanské záložny, navrhl zřídit ve Slatiňanech Čtenářskou besedu a byl zvolen jejím předsedou. Později se také objevuje v obecní radě, zasedá v šestičlenné zdravotní komisi a v místní radě.

Parte Jana Schmoranze vydané v periodiku Český východ.

Zemřel náhle ve věku 42 let na zápal plic a pohrudnice o tři roky dříve, než jeho otec.

Jeho vnučka Marie Kyselová mezi námi dosud žije (2020).

Na rozdíl od svého otce se Jan nevěnoval přestavbám kostelů. Bylo to dáno
zejména tím, že František Schmoranz st. v době Janova života stále žil a jako vážený rakousko-uherský architekt a konzervátor východních Čech měl mnoho zkušeností, které mu zajišťovaly přednost před jeho synem. Jeho tvorba se odlišovala i od bratra Františka Schmoranze ml., který byl velmi ovlivněn svými cestami po Blízkém východě a do mnoha svých staveb zahrnul orientální motivy. Přesto bychom několik podobností v tvorbě obou bratrů našli. Je to zejména inspirace lidovou architekturou.*1

  1. Ozvěny 7/2021: Milan Vorel – Stavitel Gustav Schmoranz (1896–1967) byl vnukem architekta Františka Schmoranze (1814–1902), působícím dle rodové tradice ve stejném oboru[]

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.