Schmoranz nebo moderna? Město připravuje návrhy na podobu nového vstupu na hřbitov

Zastupitelstvo ve středu pověřilo Radu města k zajištění studie na stavbu brány na hřbitov vycházející z původního návrhu Františka Schmoranze a dalších návrhů. Před schválením budou návrhy předloženy veřejnosti k vyjádření. Následně pak zastupitelé vyberou jeden z návrhů.

Tato informace se objevila v ohláškách na oficiálním webu místní římskokatolické farnosti, které hřbitov patří, ač ho spravuje město. Součástí informace byla výzva farníkům, aby předložili městu vlastní případné podněty k bráně.

Márnice byla zbourána z důvodu nepotřebnosti, havarijního stavu a protože byla na místě, kde lze vybudovat přechod pro chodce, který zde chybí. Na místě márnice má vzniknout nový vstup na hřbitov.

návrh vstupní brány slatiňanského hřbitova podle Schmoranze kolem 1884

Kastelán Jaroslav Bušta (zastupitel za Sedmu) zastává názor, že demolice byla provedena poněkud unáhleně a aniž by bylo předem jasné, co na místě vznikne. Zároveň přichází s návrhem, aby byla brána realizována podle projektu známého architekta Františka Schmoranze, který bránu navrhl již v souvislosti s rozšířením hřbitova koncem 19. stol. Projekt ale nebyl nikdy realizován. Tento návrh podpořila i Sedma na svých fejsbukových stránkách.

Podobně jako předposlední, tak i poslední zastupitelstvo se zabývalo mimo svůj řádný program tématem zbourané márnice. Po diskusi pověřilo Radu města přípravou zmíněného návrhu inspirovaného Františkem Schmoranzem a jednoho nebo více dalších návrhů, se kterými bude seznámena veřejnost ještě před konečným rozhodnutím.

čtěte také...

Návrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem

S novým volebním obdobím je příležitost některé věci v řízení Slatiňan začít dělat jinak a lépe.  Všechny strany před volbami hovořily o tom, že je třeba zlepšit komunikaci úřadu a ... více

K problému se podrobněji vyjádřil místostarosta Stanislava Šťastný, který konstatoval, že návrhy pro Zastupitelstvo budou obsahovat také kvalifikovaný odhad nákladů na pořízení stavby, a že musí být provedeny architekty, aby byly stavebně proveditelné a vhodné.

Místostarosta dále uvádí, že původní Schmoranzův návrh v novogotickém stylu musí být podstatně upraven a zmenšen s ohledem na prostor, který je k dispozici a dále na hroby sousedící přímo s plánovaným vstupem. Je pak otázkou, zda se bude ještě jednat o myšlenku architekta Františka Schmoranze.

Pana Bušta byl požádán, aby zajistil nabídku na bránu podle návrhu Františka Schmoranze a dodal ji na jednání Rady 30. 1. 2019.

Zároveň byl požádán architekt  zdařilé revitalizace bývalého evangelického hřbitova v Kunčí Lukáš Pavlík, aby předložil cenovou nabídku na vypracování návrhu nového vstupu na hřbitov s termínem do 29. 1. 2019 za účelem předložení na další jednání Rady města.

Místostarosta si myslí, že daný prostor by měl být řešen návrhem, který skloubí současný přístup architektury s ohledem na historický kontext a dané místo. Je třeba vzít i v úvahu, že část hřbitovní zdi je z jedné strany, kde by stála brána, postavena z pískovce a druhá z cihel.

Kovaná brána na hřbitově v Polance

Z uvedeného tedy vyplývá, že na návrhy občanů zřejmě nebude prostor, nicméně se budou moci seznámit s připravovanými návrhy ještě před výběrem jednoho z nich.

Jeden komentář u “Schmoranz nebo moderna? Město připravuje návrhy na podobu nového vstupu na hřbitov”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.