Téma: Sedma – strana pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůru a Kochánovice

znak sedmy do 2021

Strana vznikla v roce 2006 skupinou občanů, kterým není lhostejné dění na komunální úrovni a chtějí k němu aktivně a smysluplně přispět. Ve volbách 2006, 2010 a 2014 skončila pokaždé na druhém místě se slušným počtem zastupitelů a poté byla zastoupena i v radě města. Od svého vzniku se Sedma schází a pravidelně se zabývá otázkami našeho města a jeho místních částí. Lidé pracující v Sedmě se snaží tvořit tým, jsou si blízcí některými přístupy (aktivní občanství, otevřenost, kritické myšlení, úcta ke krajině, vztah k památkám…). Sedma se skládá z přímých členů a široké skupiny spolupracovníků a podporovatelů.

Název: Sedma – strana pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůru a Kochánovice

Korespondenční adresa: Škrovád 98, 538 21 Slatiňany; Sídlo: Vítězství 387, 538 21 Slatiňany;
Kontakty: sedmaslatinanygmailcom 773779265 www.sedmaslatinany.cz sedma.slatinany

IČ: 27026922

Sedm základní programových tezí

  1. Hájit svobodu a prosazovat odpovědnost každého jednotlivce vůči sobě, společnosti a budoucnosti. Prosazovat průhlednost, bezúhonnost a efektivitu komunální politiky a práce městského úřadu.
  2. Klást důraz na životní prostředí a celkový estetický ráz města a okolí. Přispívat k rozvoji vztahu občanů ke své obci a regionu.
  3. Podporovat rozvoj podnikání a cestovního ruchu v regionu.
  4. Zaměřit se na rozvoj infrastruktury města a jeho místních částí.
  5. Prosazovat vyváženost při přerozdělování prostředků vzhledem k místním částem města.
  6. Vytvářet podmínky pro rozvoj občanského života a prostor pro iniciativu jednotlivců i spolků.
  7. Podporovat výchovu, vzdělávání, kulturu, aport a tělovýchovu.

Název

Název „Sedma“ má připomínat sedm místních částí, jelikož jsou nedílnou součástí našeho města a nechceme nikoho vynechat. Zároveň od vzniku strany máme 7 základních programových myšlenek, od kterých se odvíjí naše práce v komunální politice. Shodou okolností máme také 7 stálých členů.1

Zastupitelé

navrhovaní stranou (2022-2026): Brůžek Jan, Drahokoupil David, Švecová Jana, Peřina Vlastimil, Picpauer Jan, Koblížek Robert (celkem 4012, tedy 27 % hlasů3)

navrhovaní stranou (2018-2022): Ivo Mandys, Petr Kolek, Bušta Jaroslav, Drahokoupil David, Vychodil Daniel, Brůžek Jan, Picpauerová Kamila
(celkem 482, tedy 33,8 % hlasů)

navrhovaní stranou (2014-2018): Jan Hanuš, Petr Kolek, Ivo Mandys, Jiří Pilař, Tomáš Růžička, Daniel Vychodil
(celkem 319, tedy 25,4 % hlasů)

navrhovaní stranou (2010-2014): Jan Hanuš,  Daniel Vychodil, Brůžek Jan, Petr Kolek, Ivo Mandys
(celkem 301, tedy 20,1 % hlasů)

navrhovaní stranou (2006-2010): Jan Hanuš,  Daniel Vychodil, Jirásek Zdeněk, Petr Kolek, Ivo Mandys
(celkem 21,4 % hlasů)

Kontakty

Email:    sedma.slatinany@gmail.com

Www: www.sedma-slatinany.unas.cz

Sociální sítě: facebook

Osobně: na schůzích, které se konají několikrát do roka, informace na emailu nebo u členů

Předseda strany: Jan Picpauer

Sedma má 7 stálých členů (stav 12/2019)

  1. https://www.sedmaslatinany.cz/o-nas/[]
  2. Každý volič má 1 „plný hlas“, který se dělí na 21 dílčích hlasů. Když jeden volič zvolí z nějaké strany 11 lidí a z jiné 10 lidí, dá tím každé straně přibližně polovinu plného hlasu.[]
  3. Jmenné seznamy | volby.cz[]

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.