Sedma – volební program 2018

SLATIŇANSKO – PRIMA MÍSTO K ŽIVOTU VOLEBNÍ PROGRAM

 1. VIZE
  1. Chceme, aby Slatiňany a jejich místní části byly prima místem k životu.
  2. Chceme rozvíjet tvář města a jeho okolí – posílit návaznost na historii, zároveň podpořit nové myšlenky a záměry.
  3. Ve spolupráci s architekty –urbanisty chceme připravit rozvojovou studii města, jehož důležitou, i když zdaleka ne jedinou částí bude úprava a oživení veřejného prostoru třídy T.G.M. po dokončení obchvatu.
  4. Budeme podporovat záměry týkající se obnovení „auerspergské krajiny“ – pokračování revitalizace Třešňovky, obnovu „vnějšího“ parku.
  5. Zároveň chceme aktivní obyvatele – podpoříme Váš zájem o věci veřejné, podněty k rozvoji města a života v něm.
 2. Co chceme vybudovat a podpořit
  1. Podpoříme výstavbu kanalizace v Kunčí,
  2. vytvoření učeben na přístavbě ZŠ,
  3. rekonstrukci hlavní budovy ZŠ,
  4. rekonstrukci Kabeláčova mlýna (bývalé Modely),
  5. smysluplné využití objektu stávající prodejny v Trpišově.
  6. Chceme více zeleně ve městě a lepší péči o ni.
  7. Nadále budeme hledat možnosti účinnější recyklace odpadů a snižování jeho množství.
  8. Zasadíme se o bezpečný přejezd pro cyklisty u mostu knížete Auersperga, o zachování, obnovu a údržbu místních průchodů, pietních míst
 3. Podpora sportu a spolků
  1. Budeme podporovat provoz a rozvoj sportovišť na území města – fotbalového a atletického stadionu, sportovní haly, sokolovny, plovárny, hřišť, venkovních tělocvičen.
  2. Chceme rozvoj bezpečné cyklodopravy. Zachováme grantový systém pro spolky a sportovní organizace.
  3. Podpoříme fungování Společenského domu.
 4. Územní plán a výstavba
  1. Jsme zastánci umírněné výstavby tam, kde to dává smysl. Rozhodně však budeme nadále chránit krajinu proti zástavbě v cenných lokalitách okolí zámeckého parku, pod Třešňovkou, v blízkosti škrovádských skal apod.
  2. Podporujeme rozumnou podobu vznikajícího územního plánu.
 5. Komunikace s občany
  1. Vytvoříme nové webové stránky města – přehledné, uživatelsky přívětivé, atraktivní.
  2. Prostřednictvím Ozvěn i webu budeme vyzývat občany, aby se vyjadřovali k zamýšleným projektům.
  3. Chceme prosadit přímou komunikaci vedení města s občany.
 6. Zmírnění dopadů sucha
  1. Klimatické trendy směřují zřejmě k tomu, že sucho bude stále větší výzvou k řešení i v budoucnu.
  2. Předložíme a budeme prosazovat ucelený plán kroků, které přispějí k zadržování vody v krajině.
  3. Budou se týkat hospodaření v lesích i na polích města, zacházení s městskými pozemky, výraznější výsadby stromů a budování infrastruktury.
 7. Další naše nápady a náměty
  1. Zaměříme se na čistotu ovzduší zejména v topné sezoně.
  2. Ozeleníme plot u plovárny, podpoříme další možnosti sportovního vyžití v areálu plovárny.
  3. Budeme nadále podporovat obecně prospěšné využití Švýcárny.
  4. Budeme jednat o součinnosti mezi zámkem, hřebčínem a Švýcárnou.
  5. Budeme postupně sjednocovat styl ukazatelů pro turisty.
  6. Vice se zaměříme na úpravu veřejných prostor a pořádek.
  7. Budeme hledat cestu k systematické péči o stromy v Třešňovce a dalších sadech města.
  8. Zřídíme piknikové místo s ohništěm v horní části „Stezky kněžny Vilemíny“.
  9. Budeme nadále podporovat rozvoj dětských hřišť v místních částech.
  10. Budeme postupně a stylově doplňovat mobiliář města (lavičky, odpadkové koše atd.)
  11. Podpoříme ekonomicky smysluplnou, urychlenou obnovu svítidel veřejného osvětlení jako opatření proti světelnému smogu a k dosažení úspor provozních nákladů. Zároveň jsme pro zavedení
   rozumného útlumového režimu v nočních hodinách.
  12. Budeme řešit dopravu v lokalitě Škrovád – jihovýchod.
  13. Budeme se nadále aktivně a podrobně zabývat rozpočtem města ve vztahu ke stanovování priorit a vyváženosti při postupném přerozdělování prostředků vzhledem ke všem částem města (Slatiňany,
   Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůra, Kochánovice). Budeme postupovat zodpovědně ve věci případného zadlužování města.

Proč nás volit?

Předně – nevnímáme další kandidující strany jako protivníky. Jsme rádi za každý konstruktivní názor, spolupráci. Nesbíráme body lacinými populistickými hesly a přísliby. Umíme prosazovat i nepopulární
myšlenky, pokud mají dlouhodobější smysl. Myslíme na Slatiňany i na všechny místní části. Scházíme se a pracujeme průběžně celé volební období, jsme otevření podnětům a názorům všech občanů.

Vaše Sedma

Návrh

ve starých Tématech slatinany-temata.xlsx je jako návrh = 0.5 1/10/2018

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.