Seznam míst, kde může městská policie měřit rychlost projíždějících vozidel.

Ve Slatiňanech:

Slatiňany, ul. T. G. Masaryka, pozemní komunikace, sil. l/37, v obou směrech jízdy, v úseku od křižovatky s ul. Sečská po křižovatku s ul. Škrovádská (u restaurace Bonet)

Slatiňany, ul. Vítězství, pozemní komunikace, sil. ll/358, v obou směrech jízdy, v úseku od okružní křižovatky s ul. T. G. Masaryka až min. 100 metrů od DZ č. IZ 4a „Obec“ a č. IZ 4b „Konec obce“, výjezd na Orel

Slatiňany, ul. Sečská, pozemní komunikace, sil. lll/34022, v obou směrech jízdy, v úseku od křižovatky s ul. T. G. Masaryka po vjezd ke stavebninám Dušánek-Beran a dále v úseku od domu č.p.492  po dům č.p.758

Slatiňany, ul. Škrovádská, pozemní komunikcae, sil. lll/0378, v obou směrech jízdy, zóna s dopravním omezením- DZ č. IZ 8a s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h, v úseku od křižovatky se sil. l/37 po most u restaurace

Slatiňany, ul. Švermova, místní komunikace, v obou směrech jízdy, v úseku od křižovatky s ul. Vítězství  po křižovatku s ul. Tyršova, včetně úseků, kde je umístěna DZ č. B20a „Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h“

Slatiňany, místní část Presy, pozemní komunikace, sil. lll/3581, v obou směrech jízdy, v úseku od DZ č. IS 15a-m.č. Presy po odbočku na Janderov

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.