Seznam míst, kde může městská policie měřit rychlost projíždějících vozidel.

Ve Slatiňanech:

Slatiňany, ul. T. G. Masaryka, pozemní komunikace, měřící zařízení v úseku od křiž. s ul. Sečská až po křiž. s ul. Škrovádská (u restaurace Bonet), v obou směrech jízdy,

Slatiňany, ul. Sečská, pozemní komunikace sil. III/34022, měřící zařízení v úseku od křiž. s ul. T. G. Masaryka po vjezd ke stavebninám fa. Dušánek – Beran a dále v úseku od domu čp. 492 až po dům čp. 758, v obou směrech jízdy,

Slatiňany, ul. Škrovádská, pozemní komunikace sil. III/0378, zóna s dopravním omezením č. IZ 8a s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h, měřící zařízení v úseku od křiž. u Restaurace Bonet až po most u restaurace, v obou směrech jízdy,

Slatiňany, ul. Švermova, místní komunikace, měřící zařízení v úseku od křiž. s ul. Vítězství až po křiž. s ul. Tyršova, v obou směrech jízdy, včetně úseků, kde je umístěna dopr. značka č. B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h“,

Slatiňany, m. č. Presy, pozemní komunikace sil. III/3581, měřící zařízení v úseku od dopr. značky č. IS 15a – m. č. Presy až po odbočku na Janderov, v obou směrech jízdy 1

  1. Seznam míst | Městská policie Chrudim (mpchrudim.cz) 3/4/2024[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.