Téma: Signál v tísni – služba městské policie osamělým seniorům v nouzi

V Chrudimi, Pardubicích a dalších městech se mohou osamělí senioři připojit do služby Signál v tísni.

Městská policie Chrudim poskytuje službu SIGNÁL V TÍSNI v rámci provozu pultu centralizované ochrany. Služba je zaměřena na pomoc osobám s vážným zdravotním onemocněním ve spolupráci s Centrem sociálních služeb a pomoci.1

Je především určen osobám, které pro náhlé zhoršení stavu nejsou schopny přivolat pomoc běžným způsobem (telefonem apod.). Zejména u osaměle žijících nemocných osob, tak může vzniknout situace, která by měla za následek těžké poškození zdraví nebo dokonce smrt postiženého.2

Princip systému „Signál v tísni“ spočívá v tom, že k telefonnímu přístroji osoby, připojené k systému, je zapojen speciální přístroj s GSM připojením, který je ovládán malým dálkovým ovladačem s dosahem 30 až 50 m. Signál přijme pult centralizované ochrany (PCO), kde jsou bezpečně uloženy osobní a zdravotní údaje o osobě, která systém používá. Po přijetí tísňového signálu se operační středisko spojí s výjezdovou hlídkou, která vyjíždí na místo. Způsobem, který je dohodnut předem s uživatelem, strážník otevře dveře bytu v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. Na místě zhodnotí strážníci situaci a stav postižené osoby a případně je přivolána RZS. V případě hospitalizace osoby strážník zabezpečí vchod do bytu a oznámí událost blízké nebo jiné osobě, určené uživatelem.2

Zatímco v roce 2015 evidovala Městská policie Chrudim celkem 49 signálů a z nich jen 15 vyžadovalo okamžitý zásah strážníků.1, tak v roce roce 2018  už byly plané výjezdy 4 z celkem 34 výjezdů, kdy v sedmadvaceti případech poskytovali osobám pomoc nejrůznějšího charakteru (nejčastěji zvednutí osoby po pádu na zem), ve třech případech byli nuceni na místo přivolat lékařskou pomoc.3

  1. mpchrudim.cz: Zpráva o činnosti Městské policie Chrudim za rok 2015 [][]
  2. mppardubice.cz: Signál v tísni[][]
  3. mpchrudim.cz: Zpráva o činnosti Městské policie Chrudim za rok 2018[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.