Silnice do Vlčnova bude uzavřena do vánoc

Bude se na ní stavět most přes obchvat. Objížďka vede přes Orel.

  1. Rozsah omezení provozu: úplná uzavírka.
  2. Na pozemní komunikaci: silnici III/358
  3. V úseku: mezi obcí Slatiňany a místní části Vlčnov obce Chrudim v km cca 0,560 – 0,965 staničení silnice – viz příloha.
  4. Termín: od 03.03.2021 – do 20.12.2021.
  5. Objízdná trasa (objížďka) pro veškerou dopravu je vedena po silnicích: Vlčnov – III/358 9 – Orel – II/358 – Slatiňany.
  6. Organizace omezení provozu a užití DZ: a) uzavřený úsek komunikace (pracovní místo) bude na začátku a na konci (ze všech stran) označen DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ (č. B 1) s dodatkovou tabulkou „Text nebo symbol“ (č. E 13) s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY“ a výstražnými světly;
stavba obchvat Slatiňan
mapa obchvatu z letáku ŘSD
plán obchvatu kolem slatiňan

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.