Téma: Sirény a tísňové informování obyvatelstva

Jednotný systém varování a vyrozumění je v ČR budován od roku 1991 pro včasné a plošné informování obyvatel o hrozícím nebo vzniklém nebezpečí (živelní pohroma, závažná havárie, teroristický útok apod.).

Systém tvoří síť poplachových sirén a navzájem propojená soustava vyrozumívacích center. HZS ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu.

V současné době se v působnosti Hasičského záchranného sboru ČR nachází více než 8 800 sirén (z nichž většinu je možné dálkově ovládat), které pokrývají 85 % obydleného území ČR varovným signálem.

Existuje několik typů sirén: nejmodernější - elektronické, opatřené hlasovým modulem, elektrické rotační - s přijímačem dálkového ovládání, elektrické rotační ovládané místně tlačítkem. Někde jsou umístěny i místní rozhlasy, které umožňují vysílání varovného signálu i předání hlasové tísňové informace a jsou zařazeny v systému dálkového ovládání.
123

  1. hzscr.cz: Varování obyvatelstva v České republice 26.9.2017[]
  2. hzscr.cz: Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 10/2020 []
  3. blog.idnes.cz: RSS čtečka může zachraňovat životy 23.10.2016[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.