Skácení lip na hřbitově bylo nevyhnutelné, město však nezvládlo komunikaci

Dodatečné informace ke skáceným lípám na hřbitově

Ve snaze sehnat co nejvíce informací o skácení dvou lip na hřbitově jsem se dozvěděl, že na počátku bylo upozornění nebo stížnost občana, že z nich spadla větev či větve. Jaká byla forma upozornění a komu bylo tlumočeno, nevím.

Jako občan jsem požádal pana starostu o sdělení následujících informací :

  • Byl podstatou skácení lip znalecký posudek, nebo šlo o rozhodnutí jiné?
  • Kdo znalecký posudek zpracoval a zda je možné ve stanovený čas do něj nahlédnout?
  • Na základě jaké žádosti byl znalecký posudek vypracován a je v jeho obsahu jednoznačně stanoveno, že je třeba skácet obě lípy?
  • Kolik stálo vypracování znaleckého posudku a kolik město zaplatilo za vlastní skácení lip?

Odpověď pana starosty byla následující :

  • Pokácení lip bylo provedeno na základě znaleckého posudku certifikovaného arboristy pana Michala Kindla.
  • Znalecký posudek ze dne 8.3.2020 zpracoval pan Michal Kindl. Možnost nahlédnutí je vždy v úřední den – pondělí nebo středa od 12 do 17 hodin.
  • Znalecký posudek byl vypracován na základě telefonické žádosti pracovníka správního odboru z důvodu posouzení stromů na hřbitově z hlediska provozní bezpečnosti. Ve znaleckém posudku bylo jednoznačně stanoveno, že je třeba pokácet obě lípy.
  • Cena za znalecký posudek na vzrostlé dřeviny na hřbitově byla zahrnuta v celkové objednávce na posudky dalších vzrostlých stromů ve Slatiňanech. Objednávka na posouzení celkem 121 kusů stromů byla vystavena na částku 21 780,- Kč včetně DPH. Za pokácení obou lip na hřbitově město zaplatí částku 9 377,50 Kč včetně DPH.

V telefonickém dotazu na pana Kindla, zda nešlo lípy nějakým ošetřením přece jen zachovat, uvedl, že i po ošetření by lípy byly neperspektivní a jejich budoucnost v takovém případě odhadoval jen na několik málo let. Potvrdil, že v posudcích se jednoznačně vyjádřil pro skácení obou lip.  Doporučil výsadbu nových stromů, nejlépe po poradě s nějakým zahradním architektem, který by vypracoval dlouhodobější plán obnovy hřbitovní zeleně a další péče o ni.

Domnívám se, že informace o plánovaném kácení měly přijít dříve, někdy během půl roku od vydání arboristického posudku do provedení kácení. Všechno jsme mohli postupně vstřebat. Bohužel, první informace byla od návštěvníků hřbitova, že tam jsou skácené lípy.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.